Wydawnictwo Bauer zmienia nazwę i rozdziela działalność wydawniczą od poligraficznej
23.11.2011

30 listopada b.r. spółka Wydawnictwo Bauer sp. z o.o., sp.k., dokona podziału swojej działalności na: wydawniczą, która będzie odtąd prowadzona w spółce Wydawnictwo Bauer Polska sp. z o.o. oraz poligraficzną, która będzie prowadzona w spółce Drukarnia Bauer sp. z o.o., sp.k.

Powyższe zmiany związane są z planowanym uporządkowaniem struktur prawnych zgodnie z modelem funkcjonowania firm w Grupie Bauer, polegającym na prowadzeniu wyspecjalizowanych działalności gospodarczych w oddzielnych podmiotach. Zgodnie z tym modelem działają już wszystkie pozostałe spółki Grupy Bauer w Polsce.



«