WYDAWNICTWO PODNOSI CENY REKLAM TYLKO W 9 TYTUŁACH
08.01.2009


Wydawnictwo Bauer podnosi ceny reklam w następujących tytułach:

Tytuł Cena 2008 Cena 2009 Różnica

Tina 57 000 58 710 3%
Świat Kobiety 67 000 70 350 5%
Kobieta i Życie 45 000 47 250 5%
Twój Styl 75 000 78 500 4,67%
Pani 39 000 42 900 10%
SHOW 41 000 43 000 4,88%
Tele Tydzień 105 000 110 250 5%
To i Owo 25 000 27 500 10%
Bravo Sport 15 000 16 500 10%

Podane ceny dotyczą prawych kolumn.

Nowe ceny w ww. tytułach są odzwierciedleniem ich wysokiej i stabilnej pozycji na rynku oraz inflacją.


«