WZROST SPRZEDAŻY DWUTYGODNIKÓW Z PROGRAMEM TELEWIZYJNYM WYDAWNICTWA BAUER
02.08.2011

Dwutygodniki Tele Świat i TV14 odnotowują wyraźny trend wzrostowy. Świadczą o tym najlepiej najnowsze prognozy Wydawcy, według których np. wydania 14 i 15 Tele Świata sprzedadzą się średnio w ilości ponad 332 tysięcy egzemplarzy, co oznacza wzrost o 9,5 % w stosunku do analogicznych wydań w roku ubiegłym.

Wydania 14 i 15 TV14 z kolei sprzedadzą się średnio w ilości ponad 174 tysięcy egzemplarzy, co oznacza wzrost o 10,2% w stosunku do wyniku sprzedaży tego wydania w roku ubiegłym.

Warto zaznaczyć, że ww. prognozy Wydawcy obejmują wydania wprowadzone do sprzedaży już po podwyższonej w czerwcu cenie (Tele Świat ze 1,80 na 1,90, TV14 z 1,50 na 1,60).«