WZROSTY PRZYCHODÓW REKLAMOWYCH WYDAWNICTWA
22.01.2009W 2008 roku aż 24 tytuły odnotowały wzrost przychodów reklamowych w stosunku do roku 2007.

Dynamika przychodów wszystkich tytułów wydawnictwa wyniosła 19,41%.

Najwyższą dynamikę odnotowały:
Świat i Ludzie - 66%,
Pani - 47%
Tele Tydzień - 31%

Świat Seriali - 33%
Fun Club - 25%
Bravo Sport - 23%

Tele Świat - 24%
Mam dziecko - 22%
To i Owo - 22%

Twoje Imperium - 19%
Bravo - 17%
Takiej jest życie - 17%

Życie na gorąco - 15%
PC Format - 15%
Twój Styl - 12%


Źródło: Expert Monitor, reklama brandowa i specjalna, I-XII 2007 i I-XII 2008, ceny cennikowe


«