WZROSTY SPRZEDAŻOWE I REKLAMOWE DWUTYGODNIKÓW WYDAWNICTWA BAUER
09.01.2009

W październiku ub. roku dwutygodniki Wydawnictwa Bauer zanotowały wzrosty sprzedaży egzemplarzowej oraz powierzchni reklamowej.Bravo Sport
W październiku 2008 rozpowszechnianie płatne razem wyniosło 118 tys. egzemplarzy. Dynamika rozpowszechniania wyniosła nieco ponad 8% w stosunku do października 2007.

W okresie styczeń-listopad 2008 przychody reklamowe Bravo Sport wyniosły 2,9 mln złotych. Dynamika przychodów wyniosła 21,3% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W okresie grudzień 2007-listopad 2008 czytelnictwo dwutygodnika osiągnęło poziom 567 tys. osób.

Świat Seriali

W październiku 2008 rozpowszechnianie płatne razem wyniosło 217 tys. egzemplarzy. Dynamika rozpowszechniania wyniosła nieco ponad 7% w stosunku do października 2007.
W okresie styczeń-październik 2008 rozpowszechnianie płatne razem wyniosło 208 tys. egzemplarzy. Dynamika rozpowszechniania wyniosła blisko 5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W okresie styczeń-listopad 2008 przychody reklamowe Świata Seriali wyniosły blisko 2 mln złotych. Dynamika przychodów wyniosła 32,3% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W okresie grudzień 2007-listopad 2008 czytelnictwo dwutygodnika osiągnęło poziom 730 tys. osób i wzrosło o 4,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Źródło:
ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, X 2007 i X 2008; średnie za I-X 2007 i I-X 2008
PBC, General MillwardBrown SMG/KRC, fale grudzień 2007 - listopad 2008, grudzień 2006 - listopad 2007, wskaźnik CPW
Export Monitor, reklama branżowa i specjalna, I-XI 2007, I-XI 2008


«