ZMIANA NA STANOWISKU REDAKTORA NACZELNEGO KWARTALNIKA TWÓJ STYL TRENDY
15.12.2003

TRENDY JESZCZE BLIŻEJ MIESIECZNIKA TWOJ STYLNowym redaktorem naczelnym kwartalnika Twój STYL TRENDY została naczelna miesięcznika Twój STYL, Anna Achmatowicz-Schwendimann , która odpowiadać będzie od tej pory za obydwa tytuły.

Zmiana na stanowisku naczelnego podyktowana została chęcią silniejszej integracji Trendów z redakcją Twojego Stylu, przy jak najlepszym wykorzystaniu profesjonalizmu i doświadczenia całego zespołu redakcyjnego Miesięcznika.

Wydawca pozytywnie ocena zarówno dotychczasowy poziom redakcyjno-artystyczny Trendów, jak i wyniki sprzedaży (ok. 50 tys. egzemplarzy).

Dotychczasowy redaktor naczelny kwartalnika TRENDY, Piotr Zachara, odchodzi z Wydawnictwa Bauer.
Część redakcji kwartalnika TRENDY otrzyma propozycje pracy w Wydawnictwie.

Kolejny, wiosenny, numer kwartalnika TRENDY przygotowany zostanie już przez nową Redaktor Naczelną i zespół miesięcznika Twój STYL.
Wiosenne TRENDY promowane będą w telewizji i prasie.

Wydawca liczy na sprzedaż kwartalnika Twój STYL TRENDY w 2004 roku w wysokości około 60 tys. egzemplarzy.«