ZMIANA W DWUTYGODNIKU ŚWIAT SERIALI
03.09.2003Od dnia 1 września br. Przemysław Berg przestał pełnić funkcję redaktora naczelnego Świata Seriali i odszedł z Wydawnictwa.

Obowiązki redaktora naczelnego pełni obecnie KATARZYNA MADEY, dotychczasowy zastępca Przemysława Berga.


«