Zmiany organizacji pracy w nowych tytułach
06.03.2012Wanda Biernacka-Conrad, redaktor naczelna Świata Kobiety, sprawować będzie opiekę redakcyjną nad miesięcznikiem Olivia, do czasu nominowania nowej redaktor naczelnej.

Ewa Wagner, dotychczasowa naczelna Olivii, rozstała się dzisiaj z Wydawnictwem.

Joanna Rajpert-Kuźnicka, redaktor naczelna Tiny, obejmuje także stanowisko redaktor naczelnej Naj Magazyn.

Obie naczelne łączyć będą te dwie funkcje i podlegać, jak dotychczas, dyrektorowi wydawniczemu segmentu pism poradnikowych, Izabeli Zaleskiej.
«