ZMIANY W MAGAZYNACH LUKSUSOWYCH WYDAWNICTWA BAUER
14.11.2008

Miesięczniki PANI i Twój STYL odnotowały w ostatnim okresie wzrosty sprzedaży, czytelnictwa jak i przychodów reklamowych.


Rozpowszechnianie płatne razem :
- TStyl zanotował wzrost o 3%,
- Pani ma - wzrost o 8%.


Ponadto czytelnictwo "Twojego Stylu" na poziomie 2,1 mln osób, z 9 procentową dodatnią dynamiką w okresie: październik 2007 - wrzesień 2008, uwydatnia dystans do pozostałych magazynów w segmencie miesięczników luksusowych.

W ostatnich dwunastu falach (październik 2007 - wrzesień 2008) czytelnictwo magazynu "Pani" deklarowało przeciętnie niemal 700 tys. osób i było wyższe o 16 procent. To najwyższy wzrost w segmencie miesięczników luksusowych.

PANI odnotowała także najwyższy w segmencie wzrost przychodów reklamowych - aż o 56% .

Przychody reklamowe lidera segmentu luksusowego - "Twojego Stylu" wzrosły po trzech kwartałach 2008 roku o 22 procent.

dane: ZKDP, średnia za okres: wrze'07 - sie'08 w porównaniu do analogicznego okresu ub. r., Polskie Badania Czytelnictwa, Millward Brown SMG/KRC, CPW , grupa celowa: wszyscy, X 2007 - IX 2008 w porównaniu do analogicznego okresu ubr. Export Monitor, reklama branżowa i specjalna, bez autopromocji, 1-9.2008 w porównaniu do analogicznego okresu ub. r.«