ZMIANY W SEGMENCIE PISM LUKSUSOWYCH
25.09.2008

Tytuły luksusowe Wydawnictwa Bauer zanotowały w ostatnim czasie pokaźne wzrosty:

Twój Styl

Przychody reklamowe wzrosły o 22% w okresie: styczeń - sierpień 2008 w stosunku do analogicznego okresu ub.r. i wyniosły 44 532 TPLN.

Powiększyło się także grono czytelniczek - "Twój Styl" czyta już 2 125 000 osób (wzrost o 11 proc.).

Rozpowszechnianie płatne razem w czerwcu 2008 wyniosło 276 000 egz. (wzrost o 22 proc. w stosunku do czerwca ubr.).


Pani
Przychody reklamowe wzrosły o 55% w okresie: styczeń -sierpień 2008 w stosunku do analogicznego okresu ub.r. i wyniosły 18 147TPLN.

Miesięcznik "Pani" czyta 686 000 osób (wzrost o 17 proc.).

Rozpowszechnianie płatne razem w czerwcu 2008 magazynu wyniosło 106 000 egz. (wzrost o 8 % w stosunku do czerwca ub.r).


Źródło:
Polskie Badania Czytelnictwa, Millward Brown SMG/KRC, CPW , TG: wszyscy,
VIII 2007 ? VII 2008, N = 47 066;
ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem; Expert Monitor, reklama brandowa i
specjalna, przychody wg cenników, bez reklam własnych, I-VIII 2008/2007
«