ZMIANY W TELEWIZYJNYCH MAGAZYNACH POPULARNYCH
18.05.2010

Anna Hernik - Solarska, poprzednio redaktor naczelna Magazynu Kurier TV obejmuje nowoutworzone stanowisko redaktor naczelnej platformy telewizyjnych magazynów popularnych ( Tele Max, Super TV, Magazyn Kurier TV).

Wspierać ją będzie, na nowoutworzonym stanowisku sekretarza redakcji Platformy, Agnieszka Trojanowicz ( dotychczas redaktor Magazynu Kurier TV)

W związku z utworzeniem platformy telewizyjnych magazynow popularnych z Wydawnictwem rozstają się: Magalena Micuła ( była redaktor naczelna Super TV) oraz Katarzyna Jaraczewska - Strząbała ( była redaktor naczelna Tele Maxa)

Magazyn Kurier TV
Tygodnik
średni nakład: 395 004 egz.*
rozpowszechnianie płatne razem: 286 518 egz.*
czytelnictwo: 899 000 osób**
* źródło: ZKDP, średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; luty 2009 - styczeń 2010;
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, wskaźnik CPW, grupa wszyscy 15+; kwiecień 2009 - marzec 2010; N = 48 543

Super TV
Tygodnik
średni nakład: 372 969 egz.*
rozpowszechnianie płatne razem: 270 987 egz.*
czytelnictwo: 816 000 osób**
* źródło: ZKDP, średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; luty 2009 - styczeń 2010;
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, wskaźnik CPW, grupa wszyscy 15+; kwiecień 2009 - marzec 2010; N = 48 543

TeleMax
Tygodnik
średni nakład: 379 718 egz.*
rozpowszechnianie płatne razem: 275 729 egz.*
czytelnictwo: 412 000 osób**
* źródło: ZKDP, średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; luty 2009 - styczeń 2010;
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, wskaźnik CPW, grupa wszyscy 15+; kwiecień 2009 - marzec 2010; N = 48 543


«