ZMIANY W TYGODNIKACH PREMIUM TV
21.11.2008

1. Nową naczelną tygodnika Tele Świat zostaje od 21.11.2008 Ewa Wąsikowska-Tomczyńska (dotychczas naczelna Super TV).

2. Zastępcą naczelnej Tele Świata zostaje Robert Pieńkowski (poprzednio pracował m.in. w Ele Deco, Sukcesie i PANI).

3. Anna Śliwakowska-Szkuat, pełniąca obowiązki redaktora naczelnego tygodnika Tele Świat, przechodzi do redakcji Tele Tygodnia, w którym pełnić będzie, razem z Arturem Kosińskim, obowiązki zastępcy redaktora naczelnego.

4. Obowiązki redaktor naczelnej Super TV powierzono Magdalenie Micule, dotychczasowej redaktor prowadzącej Super TV.

«