100 Rad. Moja piękna działka

100 Rad. Moja piękna działka

100 Rad. Moja piękna działka

„100 Rad. Moja piękna działka” to miesięcznik dla działkowców praktyków, którzy mają ogródki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Kierowany jest głównie do kobiet 50+, ale też do tych wszystkich, którzy stawiają na użytkowy aspekt upraw w swoich ogródkach działkowych – stąd w miesięczniku dominują treści dotyczące głównie roślin sadowniczych i warzyw. Ważnym elementem struktury magazynu są porady działkowców, którzy dzielą się swoimi sprawdzonymi sposobami na uprawę roślin czy zwalczanie szkodników. Ponadto każdy numer będzie zawierał kalendarz najważniejszych prac na działce w danym miesiącu oraz temat numeru poświęcony wybranemu zagadnieniu z zakresu upraw. Wsparciem merytorycznym służą redakcji eksperci, zarówno wykształceni ogrodnicy, jak i praktycy, którzy odpowiadają na pytania nadesłane do redakcji przez czytelników. Nowością są porady prawne dotyczące ogródków działkowych.

 

Nowość na rynku. Praktyczny poradnik skierowany do doświadczonych działkowców.

Kontakt z redakcją

ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław
+48 71 363 59 55
ogrody@bauer.pl