100 Rad. Moja piękna działka

100 Rad. Moja piękna działka

100 Rad. Moja piękna działka

miesięcznik
Nakład: 85 000 egz.
Źródło: dane własne wydawcy

Nowość na rynku. Praktyczny poradnik skierowany do doświadczonych działkowców.

Kontakt z Biurem Reklamy

Katarzyna Kilanowska
Dyrektor Segmentu Pism Poradniczo-Rozrywkowych, Ogrodniczych i Kulinarnych

M +48 692 461 080
katarzyna.kilanowska@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa