Barwy Życia

Barwy Życia

Barwy Życia

miesięcznik
Nakład: 80 730 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 38 201 egz.
Źródło:
ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnia jednorazowa za okres 5.2018-4.2019

Najtańszy miesięcznik z historiami
na polskim rynku.

Kontakt z Biurem Reklamy

Katarzyna Kilanowska
Dyrektor Segmentu Pism Poradniczo-Rozrywkowych, Ogrodniczych i Kulinarnych

T +48 22 517 06 25
M +48 692 461 080
katarzyna.kilanowska@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa