Bravo Sport

miesięcznik
Nakład: 67 245 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 23 432 egz.
Czytelnictwo: 79 000 osób
Źródło:
ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnia jednorazowa za okres 08.2017-07.2018
Polskie Badania Czytelnictwa, 09.2017-07.2018, CPW, 15+, n = 18 412; realizacja Kantar Millward Brown; opracowanie Wydawnictwo Bauer

#1

Lider segmentu pism młodzieżowych.

ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnia jednorazowa za okres 08.2017-07.2018; opracowanie Wydawnictwo Bauer

Kontakt z Biurem Reklamy

Agnieszka Galińska
Dyrektor Reklamy Segmentu Pism Luksusowych i Młodzieżowych

T +48 22 517 06 15
M +48 692 402 893
agnieszka.galinska@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa