Bravo Sport

miesięcznik
Nakład: 52 800 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 22 849 egz.
Czytelnictwo: 145 000 osób
Źródło:
ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnia jednorazowa za okres 08.2018-10.2018
Polskie Badania Czytelnictwa, 08.2018-11.2018, CPW, 15+, n = 6 657; realizacja Kantar Millward Brown; opracowanie Wydawnictwo Bauer

#1

Lider segmentu pism młodzieżowych.

Kontakt z Biurem Reklamy

Agnieszka Galińska
Dyrektor Reklamy Segmentu Pism Luksusowych i Młodzieżowych

T +48 22 517 06 15
M +48 692 402 893
agnieszka.galinska@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa