Bravo Sport

miesięcznik
Nakład: 47 240 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 19 367 egz.
Czytelnictwo: 105 000 osób
Źródło:
ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnia jednorazowa za okres 8.2018-6.2019
Polskie Badania Czytelnictwa, 8.2018-7.2019, CPW, 15+, n = 20 054; realizacja Kantar Millward Brown; opracowanie Wydawnictwo Bauer / dane dla miesięcznika

#1

Lider segmentu pism młodzieżowych.

Kontakt z Biurem Reklamy

Agnieszka Galińska
Dyrektor Reklamy Segmentu Pism Luksusowych i Młodzieżowych

M +48 692 402 893
agnieszka.galinska@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa