Car Polska

Car Polska

Car Polska

Nakład: 45 000 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 20 000 egz.
Źródło:
Dane własne Wydawnictwa Bauer

Jedno z najbardziej opiniotwórczych czasopism motoryzacyjnych świata teraz w Polsce!

Kontakt z Biurem Reklamy

Marcin Warych
Dyrektor Segmentu Pism Motoryzacyjnych

M +48 608 512 170
marcin.warych@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa