Car Polska

Car Polska

Car Polska

Nakład: 33 000 egz.
Źródło: dane własne wydawcy

Jedno z najbardziej opiniotwórczych czasopism motoryzacyjnych świata teraz w Polsce!

Kontakt z Biurem Reklamy

Marcin Warych
Dyrektor Segmentu Pism Motoryzacyjnych

T +48 22 517 06 40
M +48 608 512 170
marcin.warych@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa