CD-Action

miesięcznik

Nakład: 76 077 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 36 213 egz.
Czytelnictwo: 275 000 osób
Źródło:
ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnia jednorazowa za okres 1-12.2019
Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, 1-12.2019, CPW, 15+, n = 31 368; realizacja Kantar Polska; opracowanie Wydawnictwo Bauer

#1

Bestseller wśród czasopism komputerowych w Polsce.

ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnia jednorazowa za okres 08.2017-07.2018; opracowanie Wydawnictwo Bauer

Kontakt z Biurem Reklamy

Dział Pism Komputerowych i Popularnonaukowych

Michał Lisowski
M +48 600 488 710
Michal.Lisowski@bauer.pl

Adam Leniec
M + 48 784 019 464
Adam.Leniec@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa