Crafter

dwumiesięcznik

Nakład: 51 567 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 21 088 egz.
Źródło:
Dane własne Wydawnictwa Bauer

Pierwszy w Polsce nieoficjalny magazyn fanów gry Minecraft.

Kontakt z Biurem Reklamy

Dział Pism Komputerowych i Popularnonaukowych

Michał Lisowski
M +48 600 488 710
Michal.Lisowski@bauer.pl

Adam Leniec
M +48 784 019 464
Adam.Leniec@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa