Kalejdoskop Losów

Kalejdoskop Losów

Kalejdoskop Losów

miesięcznik
Nakład: 41 000 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 16 000 egz.
Źródło: dane wydawcy

Wszystkie oblicza miłości.

Kontakt z Biurem Reklamy

Katarzyna Kilanowska
Dyrektor Segmentu Pism Poradniczo-Rozrywkowych, Ogrodniczych i Kulinarnych

T +48 22 517 06 25
M +48 692 461 080
katarzyna.kilanowska@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa