Siedlisko

dwumiesięcznik

Nakład: 80 000 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 40 000 egz.
Źródło:
Dane własne wydawcy

Twój nowy sposób na życie!

Pierwszy taki magazyn w Polsce.

Kontakt z Biurem Reklamy

Katarzyna Kilanowska
Dyrektor Segmentu Pism Poradniczo-Rozrywkowych, Ogrodniczych i Kulinarnych

M +48 692 461 080
katarzyna.kilanowska@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa