Motor Poradnik Kupującego

Motor Poradnik Kupującego

Motor Poradnik Kupującego

kwartalnik

Nakład: 52 000 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 31 000 egz.
Źródło:
Dane własne Wydawnictwa Bauer

Kontakt z Biurem Reklamy

Marcin Warych
Dyrektor Segmentu Pism Motoryzacyjnych

M +48 608 512 170
marcin.warych@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa