Motor Poradnik Kupującego

Motor Poradnik Kupującego

Motor Poradnik Kupującego

kwartalnik
Nakład: 53 000 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 21 000 egz.
Źródło: dane własne wydawcy

Kontakt z Biurem Reklamy

Marcin Warych
Dyrektor Segmentu Pism Motoryzacyjnych

T +48 22 517 06 40
M +48 608 512 170
marcin.warych@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa