Netfilm

dwumiesięcznik
Nakład: 40 000 egz.
Źródło: dane własne wydawcy

Jedyny taki
magazyn na świecie.

Kontakt z Biurem Reklamy

Aneta Rym-Gałka
Dyrektor Segmentu Pism Telewizyjnych

T +48 22 517 06 32
M +48 692 402 872
aneta.rym@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa