Netfilm

dwumiesięcznik

Nakład: 30000 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 21000 egz.
Źródło:
Dane własne Wydawnictwa Bauer

Jedyny taki
magazyn na świecie.

Kontakt z Biurem Reklamy

Aneta Rym-Gałka
Dyrektor Segmentu Pism Telewizyjnych

M +48 692 402 872
aneta.rym@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa