PC Format

dwumiesięcznik

Nakład: 48 400 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 25 957 egz.
Czytelnictwo: 306 000 osób
Źródło:
ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnia jednorazowa za okres 1-10.2019
Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, 02-09.2019, CPW, 15+, n = 21 208; realizacja Kantar Polska; opracowanie Wydawnictwo Bauer / dane dla dwumiesięcznika

Największy polski dwumiesięcznik o komputerach i nowych technologiach.

Kontakt z Biurem Reklamy

Dział Pism Komputerowych i Popularnonaukowych

Michał Lisowski
M +48 600 488 710
Michal.Lisowski@bauer.pl

Adam Leniec
M +48 784 019 464
Adam.Leniec@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa