PC Format

miesięcznik
Nakład: 47 000 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 27 360 egz.
Czytelnictwo: 241 000 osób
Źródło:
ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnia jednorazowa za okres 1-4.2019
Polskie Badania Czytelnictwa, 2-5.2019, CPW, 15+, n = 6 906; realizacja Kantar Millward Brown; opracowanie Wydawnictwo Bauer / dane dla dwumiesięcznika

Największy polski dwumiesięcznik o komputerach i nowych technologiach.

Kontakt z Biurem Reklamy

Michał Lisowski
Dział Pism Komputerowych i Popularnonaukowych

T +48 22 517 06 39
M +48 600 488 710
Michal.Lisowski@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa