PC Format

miesięcznik

Nakład: 47 333 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 26 598 egz.
Czytelnictwo: 206 000 osób
Źródło:
ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnia jednorazowa za okres 1-6.2019
Polskie Badania Czytelnictwa, 2-7.2019, CPW, 15+, n = 10 155; realizacja Kantar Millward Brown; opracowanie Wydawnictwo Bauer / dane dla dwumiesięcznika

Największy polski dwumiesięcznik o komputerach i nowych technologiach.

Kontakt z Biurem Reklamy

Dział Pism Komputerowych i Popularnonaukowych

Michał Lisowski
M +48 600 488 710
Michal.Lisowski@bauer.pl

Adam Leniec
M +48 784 019 464
Adam.Leniec@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa