Świat Wiedzy Historia

Świat Wiedzy Historia

Świat Wiedzy Historia

dwumiesięcznik

Niezwykły, wciągający, niezależny magazyn historyczny.

Kontakt z Biurem Reklamy

Dział Czasopism Popularnonaukowych

Beata Bartczak
M +48 696 471 469
beata.bartczak@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa