Świat Wiedzy Kosmos

Świat Wiedzy Kosmos

Świat Wiedzy Kosmos

kwartalnik
Nakład: 55 000 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 30 000 egz.
Źródło: dane własne wydawcy

Jedyny taki magazyn we wszechświecie!

Kontakt z Biurem Reklamy

Lidia Ukleja
Dział Pism Komputerowych i Popularnonaukowych

T +48 22 517 06 38
M +48 604 297 040
Lidia.Ukleja@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa