Sekrety Medycyny

Sekrety Medycyny

Sekrety Medycyny

kwartalnik
Nakład: 60 000 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 24 000 egz.
Źródło: dane własne wydawcy

Niezwykłe czasopismo popularnonaukowe o tematyce medycznej.

Kontakt z Biurem Reklamy

Michał Lisowski
Dział Pism Komputerowych i Popularnonaukowych

T +48 22 517 06 39
M +48 600 488 710
Michal.Lisowski@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa