Takie Jest Życie

Takie Jest Życie

Takie Jest Życie

miesięcznik

Nakład: 122 085 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 54 295 egz.
Czytelnictwo: 405 000 osób
Źródło:
ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnia jednorazowa za okres 4.2019-3.2020
Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, 4.2019-3.2020, CPW, 15+, n = 29 601;
realizacja Kantar Polska; opracowanie Wydawnictwo Bauer / dane dla miesięcznika

Najbardziej niesamowite i poruszające historie.

Kontakt z Biurem Reklamy

Katarzyna Kilanowska
Dyrektor Segmentu Pism Poradniczo-Rozrywkowych, Ogrodniczych i Kulinarnych

M +48 692 461 080
katarzyna.kilanowska@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa