Tube News

kwartalnik
Nakład: 42 000 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 16 000 egz.
Źródło: dane własne wydawcy

Jedyny magazyn o youtuberach!

Kontakt z Biurem Reklamy

Agnieszka Galińska
Dyrektor Reklamy Segmentu Pism Luksusowych i Młodzieżowych

T +48 22 517 06 15
M +48 692 402 893
agnieszka.galinska@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa