Tube News

kwartalnik

Nakład: 38 123 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 14 243 egz.
Źródło:
Dane własne Wydawnictwa Bauer

Jedyny magazyn o youtuberach!

Kontakt z Biurem Reklamy

Agnieszka Galińska
Dyrektor Reklamy Segmentu Pism Luksusowych i Młodzieżowych

M +48 692 402 893
agnieszka.galinska@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa