Twój Styl Man

Twój Styl Man

Twój Styl Man

wydawany dwa razy w roku
Nakład: 55 000 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 30 000 egz.
Źródło: dane własne wydawcy

Stylowy magazyn dla mężczyzn.

Kontakt z Biurem Reklamy

Agnieszka Galińska
Dyrektor Reklamy Segmentu Pism Luksusowych i Młodzieżowych

T +48 22 517 06 15
M +48 692 402 893
agnieszka.galinska@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa