Twój Styl Man

Twój Styl Man

Twój Styl Man

wydawany dwa razy w roku

Sprzedaż wydań: 31 000 egz. W tym roku najbliższe wydanie planowane jest od 28.04.2023. Jego planowany nakład to 60 tys. egzemplarzy.
Źródło:
Dane własne Wydawnictwa Bauer

Stylowy magazyn dla mężczyzn.

Kontakt z Biurem Reklamy

Agnieszka Galińska
Dyrektor Reklamy Segmentu Pism Luksusowych i Młodzieżowych

M +48 692 402 893
agnieszka.galinska@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa