Kadra
zarządzająca

team name
Tomasz Namysł
Prezes Zarządu
team name
Andrzej Choynowski
Wiceprezes Zarządu
team name
Monika Krokiewicz
Członek Zarządu, Wydawca, Dyrektor Wydawniczy – czasopisma luksusowe, poradnikowe i młodzieżowe
team name
Marek Lasota
Członek Zarządu, Wydawca, Dyrektor Wydawniczy – czasopisma poradniczo-rozrywkowe, nostalgiczne, religijne, motoryzacyjne i krzyżówki
team name
Zbigniew Bański
Wydawca, Dyrektor Wydawniczy – czasopisma popularnonaukowe, o grach, historiowe, kulinarne i ogrodnicze
team name
Małgorzata Walkowska-Geyderowicz
Dyrektor Wydawniczy – czasopisma telewizyjne
team name
Karina Hadyś
Dyrektor Wydawniczy – czasopisma historiowe, ogrodnicze i kulinarne
team name
Justyna Nizio
Dyrektor Wydawniczy - czasopisma krzyżówkowe
team name
Aleksandra Lorkowska
zastępca Dyrektora Wydawniczego - czasopisma luksusowe i poradnikowe
team name
Izabela Sarnecka
Dyrektor Biura Reklamy
team name
Rafał Kordus
Dyrektor Finansowy
team name
Piotr Orełko
Dyrektor Produkcji
team name
Piotr Ludwicki
Dyrektor ds. Dystrybucji i Obsługi Klienta
team name
Maciej Brzozowski
Dyrektor PR