Zasięgowy Model Planowania Magazynów

Ważny krok w efektywnym planowaniu prasy

Staramy się zmienić model planowania prasy. Chcemy, by mediaplany prasowe były tworzone podobnie, jak ma to miejsce w przypadku innych mediów. Wydawnictwo Bauer uruchomiło nowe narzędzie plannerskie, uzupełniające w stosunku do Polskich Badań Czytelnictwa, czyli Zasięgowy Model Planowania Magazynów.

Powodem wprowadzenia na rynek modelu badawczego jest konieczność dostarczenia nowej jakości danych o zasięgu prasy jako medium reklamowego.

Przygotowanie Zasięgowego Modelu Planowania Magazynów (ZMPM) zostało poprzedzone licznymi konsultacjami z domami mediowymi oraz klientami reklamowymi. Diagnozowaliśmy przyczyny redukcji udziału magazynów w budżetach reklamodawców, a także pytaliśmy o potrzeby oraz o oczekiwania wobec wydawnictw prasowych. Naszym obowiązkiem, jako największego wydawcy magazynów, jest komunikowanie ich mocnych stron (takich jak zasięg, sprzedaż egzemplarzowa, efektywna częstotliwość kontaktu z reklamą, procent przeczytanego wydania), jak i wskazanie policzalnej pozycji oraz kierunku, w którym zmierzają.

Wydawnictwo Bauer, opracowując oryginalną metodologię badań służących bardziej skutecznemu mierzeniu magazynów chciałoby wzmocnić  tworzenie nastawionych na maksymalizację zasięgu dotarcia mediaplanów prasowych, aby tytuły prasowe wszystkich wydawców działających w Polsce były częściej i chętniej planowane przez reklamodawców.

Zasięgowy Model Planowania Magazynów jest realizowany przez Biuro Reklamy Wydawnictwa Bauer przy wsparciu Group M – największej grupy negocjacyjnej w Polsce i Kantar Millward Brown.

ZMPM - prezentacja

ZMPM - materiały prasowe