Prasa jest skuteczna

Siła marki

Wydawnictwo Bauer to największy wydawca prasy w Polsce. Jego udział w sprzedaży magazynów to 56%. Rocznie sprzedajemy niespełna 250 milionów egzemplarzy.

Nasze tytuły są zrzeszone w siedmiu segmentach, w większości z nich mamy liderów czytelnictwa oraz sprzedaży. Większość z nich to usankcjonowane marki o atrybutach jakościowych czy wysokiej świadomości.

Przewagą Wydawnictwa Bauer jest duże portfolio, bo mamy w nim aż 38 stałych tytułów. Wydajemy pisma w segmentach, które nie mają odpowiedników na rynku lub niewielką konkurencję – pisma poradniczo-rozrywkowe magazyny telewizyjne, komputerowe, młodzieżowe. Zapewniamy więc szerokie i efektywne dotarcie, którego nie jest w stanie zaoferować konkurencja. Magazyny nie odbiegają znacząco zasięgiem od innych mediów tradycyjnych. Czas jednak, by były planowane tak jak inne media – w sposób zdywersyfikowany. Tworząc mediaplan w oparciu o 10-12 tytułów możemy osiągnąć wysokie parametry zasięgu, skutecznie konkurując z innymi mediami.

Gwarantujemy też elementy jakościowe – wizerunek, precyzyjne targetowanie, kontekst do reklamy, który działa jako wzmocnienie insightu konsumenckiego. Będziemy także koncentrować się na client service, by reagować szybko, kreatywnie i zgodnie z potrzebami klienta.

Nasze czasopisma każdego dnia inspirują, radzą i dostarczają rozrywki milionom czytelników w Polsce.

słownik mediowy

 • Główne wskaźniki czytelnictwa

  CCS (Czytelnictwo Cyklu Sezonowego)
  Procent respondentów, którzy czytali lub przeglądali co najmniej jedno wydanie danego czasopisma w ciągu:
  – ostatniego miesiąca (dla tygodników),
  – ostatnich 3 miesięcy (dla dwutygodników),
  – ostatnich 6 miesięcy (dla miesięczników i dwumiesięczników)

  COP (Czytelnictwo Okresu Periodyczności)
  Procent respondentów, którzy czytali lub przeglądali czasopismo w okresie jego aktualności, to jest w ciągu:
  – ostatniego tygodnia (dla tygodników)
  – ostatnich 2 tygodni (dla dwutygodników)
  – ostatniego miesiąca (dla miesięczników)
  Wskaźnik wykorzystywany do analiz struktury czytelników zanim wprowadzono wskaźnik SCPW

  CDT (Czytelnictwo w Dni Tygodnia)
  Charakteryzuje, jaki procent respondentów czytał lub przeglądał wydanie dziennika z konkretnego dnia tygodnia.

  CPW (Czytelnictwo Przeciętnego Wydania)
  Podstawowy miernik zasięgu (czytelnictwa) tytułu. Używany w liczeniu media-planów (jako AIR – z ang. Average Issue Readership). Wyliczany w oparciu o pytanie o liczbę czytanych wydań spośród ostatnich 4 (LCW4).
  (liczba respondentów, którzy przeczytali 1 wydanie czasopisma x ¼ +liczba respondentów, którzy przeczytali 2 wydania x ½ + liczba respondentów, którzy przeczytali 3 wydania x ¾ +liczba respondentów, którzy przeczytali wszystkie 4 wydania) / liczba wszystkich respondentów

  SCPW (Statystyczne Czytelnictwo Przeciętnego Wydania)
  Miernik zasięgu pokrewny wskaźnikowi CPW.

 • Główne pojęcia związane z dystrybucją prasy
 • Główne pojęcia poligraficzne i drukarskie

  Apla
  W poligrafii jednolita powierzchnia druku; w plastyce – jednolite tło ciemnego koloru.

  DTP (ang. desktop publishing)
  Komputerowe przygotowanie do druku materiałów do publikacji poligraficznej i/lub elektronicznej (cyfrowej).

  Kolumna
  Jedna strona publikacji.

  Layout
  Kompozycja układu strony publikacji, określająca m.in. rodzaj i wielkość czcionki, akapity, interlinie, stałe elementy graficzne itp.

  Nakład
  Ilość publikowanych jednorazowo egzemplarzy.

  Pagina
  Liczba wskazująca numer strony.

  Szpigiel
  Schemat jednego numeru czasopisma, pokazujący umiejscowienie poszczególnych materiałów redakcyjnych i form reklamowych.

  Tinta
  Jednolite jasne tło.

  Winieta
  Pasek tytułowy, zawierający m.in. logo, hasło przewodnie, numeru, datę, cenę pisma.

 • Główne pojęcia związane z reklamą prasową

  Advertorial (inaczej artykuł sponsorowany)
  Materiał reklamowy nawiązujący formą do materiału redakcyjnego, oznaczony jako materiał promocyjny.

  Brasilian cover
  Reklama na okładce (format rozkładówki) z dodatkowym skrzydełkiem wielkości strony zagiętym do wewnątrz pisma.

  DPS (ang. double page spread) tzw. rozkładówka
  Materiał reklamowy opublikowany na sąsiadujących stronach (praw+lewa).

  Editorial
  Część pisma tworzona przez zespół redakcyjny.

  FPC (ang. full page color)
  Reklama prasowa (w kolorze) wielkości jednej strony.

  French door/cover/gate
  Reklama prasowa na okładce pisma „ukryta” pod skrzydełkami rozchylanymi na zewnątrz pisma.

  Insert
  Materiał promocyjny, reklamowy w postaci ulotki lub folderu wrzucany/wklejany do czasopisma.

  Reklama konsekutywna

  Reklama występująca na bezpośrednio następujących po sobie stronach.

  Reklama kontekstowa
  Reklama umieszczona przy materiale redakcyjnym, który nawiązuje treścią do reklamowanego produktu/usługi.

  Reklama teaserowa
  Reklama, która przed przekazaniem komunikatu właściwego angażuje odbiorcę, wykorzystując jego ciekawość, do odkrycia jej przesłania docelowego.

  Z-gate
  Reklama (format rozkładówki) „ukryta” pod okładką z dodatkowym skrzydełkiem odchylanym w przeciwnym kierunku niż pismo.

 • Główne wskaźniki i pojęcia mediowe

Prezentacja Korporacyjna Bauer 2017

Magazyny to nieodłączny uczestnik rynku mediów Bauer

Partnerzy