„Bije tylko słaby” – nowa akcja społeczna miesięcznika PANI