Ludzie i Wiara

„Ludzie i Wiara” to miesięcznik skoncentrowany na wartościach religijnych i tradycyjnych. Pismo jest skierowane do czytelnika zaangażowanego w życie Kościoła Katolickiego. W magazynie czytelnicy znajdą historie osób znanych, jak i zwykłych ludzi, którzy opowiadają, jak Bóg wpływa na ich życie.

 

Pierwszy popularny miesięcznik
dla wierzących kobiet.

Kontakt z redakcją

ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa
+48 22 517 05 09
redakcja@ludzieiwiara.pl