Kariera

Oferujemy możliwość pracy w redakcjach największych i najbardziej rozpoznawalnych tytułów w Polsce. Zatrudniamy najlepszych dziennikarzy, redaktorów i grafików. W miarę potrzeb poszukujemy także specjalistów do działów: finansowego, marketingu, kolportażu, produkcji oraz do biura reklamy.

Chcesz do nas dołączyć? Właśnie szukamy pracowników! Sprawdź aktualne oferty pracy i aplikuj!

Prosimy o dołączenie do listu motywacyjnego klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).”

AKTUALNIE POSZUKUJEMY

 • 01.09.2020 Redaktor

  Wydawnictwo Bauer to największy wydawca magazynów kolorowych w Polsce, część międzynarodowej spółki mediowej, Bauer Media Group.

  Obecnie Redakcja on-line poszukuje kandydatów/-ek na stanowisko:

  Redaktor

  Miejsce pracy: Warszawa

  Do zadań redaktora będzie należało:

  • Redagowanie poradniczego serwisu internetowego
  • Tworzenie tekstów poradniczych

  Wymagania:

  • Doświadczenie zawodowe jako redaktor lub wydawca serwisu poradniczego
  • Umiejętność sprawnego pisania i redagowania tekstów poradniczych do internetu
  • Umiejętność wyszukiwania informacji i newsów
  • Znajomość stosowania zasad SEO w tekstach internetowych
  • Umiejętność fotoedycji tekstów
  • Znajomość social mediów oraz umiejętność wykorzystywania ich do promocji treści
  • Samodzielność, terminowość, umiejętność pracy pod presją czasu.

  Oferujemy:

  • Stabilną, pełną interesujących wyzwań pracę w jednej z największych spółek mediowych w Polsce
  • Możliwość korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej / karty Multisport / pakietu ubezpieczeniowego.

  Jeżeli widzisz siebie jako naszego pracownika, to prosimy o przesłanie CV

  Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

  Więcej informacji o Wydawnictwie Bauer na stronie www.bauer.pl

  Administrator Danych Osobowych, zbiera dane osobowe w związku z prowadzeniem rekrutacji
  w ramach strony Kariera Wydawnictwa Bauer
  1. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym
  w przepisach Kodeksu Pracy. Bez podania danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.
  2. Może Pani/Pan wyrazić zgodę np. poprzez zamieszczenie zdjęcia w CV lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia, aby Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane także:
  • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • w zakresie adresu email lub telefonu kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia)
  • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
  Jeżeli w Pani/Pana CV będzie zawierać:
   zdjęcie uznajemy, że wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w postaci wizerunku
   dopisek „inne rekrutacje w przyszłości” uznajemy, że wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji
  3. Dane osobowe w zakresie wymienionym w Kodeksie Pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: Art. 22 §1 kodeksu pracy w zw. z Art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
  4. Jednocześnie informujemy, że:
  Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o Sp. k. (dalej: „administrator”).
  Dane kontaktowe: rodo.wydawnictwo@bauer.pl
  Inspektor Ochrony Danych : IOD@bauer.pl
  5. Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód o których mowa w pkt. 2, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób:
  • kontakt osobisty z działem kadr pod adresem podanym w danych kontaktowych administratora;
  • kontakt telefoniczny lub e-mail jeżeli zgoda na przetwarzanie tych danych została udzielona.
  6. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w punkcie 2 jest dobrowolne i nie wpływa
  na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata
  i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).
  7. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji otrzymane zarówno na podstawie Kodeksu Pracy jak i na podstawie zgody będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie którejkolwiek danej pozyskanej na podstawie zgody, dane te zostaną niezwłocznie usunięte jeżeli będzie to technicznie możliwe.
  8. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu.
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Informujemy także, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV klikając w przycisk

PRAKTYKI ZAWODOWE

Oferujemy bezpłatne i płatne staże w naszych działach marketingu i redakcjach. Możliwość odbycia stażu zależy od aktualnego lub planowanego zapotrzebowania poszczególnych działów. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy z działem HR, z zaznaczeniem preferowanego terminu stażu i miejsca/redakcji.

 

OFERTY PRACY

 

HISTORIE PRACOWNIKÓW

worker

ADAM SZUMILAK

Moja przygoda z wrocławskim oddziałem Wydawnictwa Bauer zaczęła się od miesięcznych praktyk studenckich na pierwszym roku studiów. Gdyby wtedy ktoś powiedział mi, że siedem lat później będę redaktorem naczelnym najchętniej kupowanego miesięcznika popularnonaukowego, nigdy bym w to nie uwierzył. Miałem jednak to szczęście, że zawsze trafiałem na przełożonych z wizją, którzy potrafili docenić pracowitość i mieli odwagę stawiać na młodych. Pod tym względem nic się nie zmieniło, dlatego Wydawnictwo Bauer pozostaje świetnym miejscem dla każdego marzącego o karierze w mediach.

worker

MONIKA DALECZKO

Redaguję, bo lubię. Z branżą wydawniczą jestem związana od 2005 roku i przez ten czas miałam okazję pracować przy przeszło dwudziestu tytułach. Każde z tych doświadczeń było inne, każde bardzo cenne. W wolnych chwilach (niestety nie ma ich wiele) zabijam czas i potwory – gram w gry, czytam książki, podczytuję „CD-Action”. W Wydawnictwie Bauer kieruję świetnym zespołem, który tworzy dwutygodniki „Z Życia Wzięte” oraz "Sukcesy i Porażki". Nie jest łatwo, ale lubimy wyzwania i zawsze dajemy z siebie 200%. Dzięki pracy miałam też okazję poznać ekipę pisma „CD-Action”, z którym jestem związana jeszcze dłużej niż z moją branżą, ale to już inna historia.

worker

PIOTR OREŁKO

Jako absolwent Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej marzyłem o pracy, która pozwoliłaby mi wykorzystać zdobytą w trakcie studiów wiedzę i rozwinąć moje umiejętności. Trafiłem na ogłoszenie i po krótkiej rekrutacji w lipcu 2001 roku rozpocząłem pracę w Dziale Produkcji Wydawnictwa Bauer. To właśnie tutaj miałem okazję nabrać doświadczenia przy realizacji wielu ciekawych projektów oraz poznać specyfikę pracy Wydawnictwa. Z czasem awansowałem na Kierownika Działu, a po kilku kolejnych latach stanąłem na czele całego Działu Produkcji. Cieszę się, że mam okazję kierować tak dobrym zespołem.