Kadra zarządzająca

Tomasz Namysł

Tomasz Namysł
Prezes Zarządu

Marek Lasota

Marek Lasota
Wydawca / Członek Zarządu Dyrektor Wydawniczy – czasopisma kobiece-rozrywkowe, luksusowe, poradnikowe, czasopisma motoryzacyjne, krzyżówkowe i popularnonaukowe

Rafał Kordus

Rafał Kordus
Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu

Zbigniew Bański

Zbigniew Bański
Dyrektor ds. Rozwoju i Wdrożeń

Maciej Brzozowski

Maciej Brzozowski
Dyrektor PR

Karina Hadyś

Karina Hadyś
Dyrektor Wydawniczy – czasopisma historiowe, ogrodnicze

Aleksandra Lorkowska

Aleksandra Lorkowska
Zastępca Dyrektora Wydawniczego - czasopisma luksusowe i poradnikowe

Piotr Ludwicki

Piotr Ludwicki
Dyrektor ds. Dystrybucji i Obsługi Klienta

Justyna Nizio

Justyna Nizio
Dyrektor Wydawniczy - czasopisma krzyżówkowe

Piotr Orełko

Piotr Orełko
Dyrektor Produkcji

Adam Parysz

Adam Parysz
Dyrektor ds. Informatyki

Izabela Sarnecka

Izabela Sarnecka
Dyrektor Biura Reklamy

Marek Szymański

Marek Szymański
Dyrektor ds. Cyfryzacji

Małgorzata Walkowska-Geyderowicz

Małgorzata Walkowska-Geyderowicz
Dyrektor Wydawniczy – czasopisma telewizyjne