Reklama

Niekwestionowany lider na rynku prasowym. Wyłączny ekspert w segmentach poradniczym, telewizyjnym, rozrywkowy, story, motoryzacyjnym, popularnonaukowym, ogrodniczym.

Oferty Biura Reklamy

Do pobrania

Inicjatywy wydawców

Siła marki

Głównym założeniem projektu Prasa + Siła marki jest przygotowanie łatwego w obsłudze, wiarygodnego i użytecznego narzędzia wspierającego prasę drukowaną w Polsce. Tym samym dołączamy do międzynarodowego standardu dotyczącego sposobu i zakresu publikacji oraz prezentowania wyników badań i podstawowych wskaźników prasowych.

Prasa+ Siła marki w ramach aplikacji internetowej gromadzi raporty poszczególnych tytułów prasowych zarejestrowanych w ZKDP. Oprócz prezentacji podstawowych danych i wskaźników charakteryzujących określony tytuł umożliwia prowadzenie analiz, przygotowanie zestawień porównawczych i klasyfikowanie tytułów prasowych według różnych kryteriów.

Raport Prasa + Siła marki na jednostronicowym arkuszu integruje dane z wielu źródeł, prezentując te z nich, które są najczęściej używane przez rynek i na których pracują klienci reklamowi i domy mediowe. Tym samym udało się osiągnąć kompromis między potrzebami rynku a oczekiwaniami Wydawców.

Raporty są prezentowane w sposób przejrzysty i spójny dla wszystkich pism w danej kategorii. Prasa + Siła marki ma dostarczać danych wiarygodnych, opartych na źródłach cieszących się od lat zaufaniem rynku reklamowego, uzupełnionych o dodatkowe, rzetelne informacje pochodzące bezpośrednio od Wydawców.

Założeniem projektu jest działanie na rzecz prasy drukowanej jako silnego, wielopłaszczyznowego i wieloplatformowego medium, które stale się rozwija i pozostaje w dobrej kondycji. Stąd większa koncentracja na danych związanych z wersją drukowaną, a emanacje cyfrowe czy outdoorowe stanowią rozszerzenie marki.

Adres strony internetowej systemu to www.prasaplus.pl.