100 Rad

tygodnik

Nakład: 332 183 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 214 568 egz.
Czytelnictwo: 424 000 osób
Źródło:
ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnia jednorazowa za okres 1-11.2019
Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, 10.2018-09.2019, CPW, 15+, n = 31 331; realizacja Kantar Polska; opracowanie Wydawnictwo Bauer

50+

Pierwszy i największy w Polsce poradnik dla czytelniczek 50+.

Kontakt z Biurem Reklamy

Katarzyna Kilanowska
Dyrektor Segmentu Pism Poradniczo-Rozrywkowych, Ogrodniczych i Kulinarnych

M +48 692 461 080
katarzyna.kilanowska@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa