100 Rad

tygodnik
Nakład: 347 117 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 225 491 egz.
Czytelnictwo: 437 000 osób
Źródło:
ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnia jednorazowa za okres 1-6.2019
Polskie Badania Czytelnictwa, 8.2018-7.2019, CPW, 15+, n = 20 054; realizacja Kantar Millward Brown; opracowanie Wydawnictwo Bauer

50+

Pierwszy i największy w Polsce poradnik dla czytelniczek 50+.

Kontakt z Biurem Reklamy

Katarzyna Kilanowska
Dyrektor Segmentu Pism Poradniczo-Rozrywkowych, Ogrodniczych i Kulinarnych

M +48 692 461 080
katarzyna.kilanowska@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa