100 Rad

tygodnik
Nakład: 362 062 egz.
Rozpowszechnianie płatne razem: 236 780 egz.
Czytelnictwo: 485 000 osób
Źródło:
ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnia jednorazowa za okres 1-4.2019
Polskie Badania Czytelnictwa, 6.2018-5.2019, CPW, 15+, n = 20 096; realizacja Kantar Millward Brown; opracowanie Wydawnictwo Bauer

50+

Pierwszy i największy w Polsce poradnik dla czytelniczek 50+.

Kontakt z Biurem Reklamy

Katarzyna Kilanowska
Dyrektor Segmentu Pism Poradniczo-Rozrywkowych, Ogrodniczych i Kulinarnych

T +48 22 517 06 25
M +48 692 461 080
katarzyna.kilanowska@bauer.pl

ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa