Pierwsza okładka z gwiazdami na 20-lecie ŚŒwiata Kobiety