RMF FM najczęœciej wybieraną przez przedsiębiorców stacją radiową