Roœnie sprzedaż magazynu CD-Action, a czasopismo rozwija się multimedialnie