10 MAGAZYNÓW WYDAWNICTWA BAUER ODNOTOWAŁO ZNACZNY WZROST CZYTELNICTWA