Bauer debiutuje w nowym subsegmencie: dwutygodniki telewizyjne w formacie kompaktowym