Bauer wprowadza nowe badanie magazynów

Wydawnictwo Bauer uruchamia projekt badawczy pod nazwą Zasięgowy Model Planowania Magazynów. To nowe narzędzie plannerskie, uzupełniające w stosunku do Polskich Badań Czytelnictwa. Powodem wprowadzenia na rynek nowych narzędzi jest konieczność dostarczenia danych wyższej jakości o zasięgu prasy jako medium reklamowego.

Przygotowanie Zasięgowego Modelu Planowania Magazynów (ZMPM) zostało poprzedzone licznymi konsultacjami z domami mediowymi oraz klientami reklamowymi. Diagnozowaliśmy przyczyny redukcji udziału magazynów w budżetach reklamodawców, a także pytaliśmy o potrzeby oraz o oczekiwania wobec wydawnictw prasowych – mówi szefowa Biura Reklamy Bauera, Izabela Sarnecka. – Naszym obowiązkiem jako największego wydawcy magazynów jest komunikowanie ich mocnych stron (takich jak zasięg, sprzedaż egzemplarzowa, efektywna częstotliwość kontaktu z reklamą, procent przeczytanego wydania), jak i wskazanie policzalnej pozycji oraz kierunku, w którym zmierzają.

Wydawnictwo Bauer, opracowując oryginalną metodologię badań służących skuteczniejszemu mierzeniu magazynów, chciałoby wzmocnić tworzenie mediaplanów prasowych nastawionych na maksymalizację zasięgu dotarcia, aby tytuły prasowe wszystkich wydawców działających w Polsce były częściej i chętniej planowane przez reklamodawców.

Zasięgowy Model Planowania Magazynów – podstawowe informacje

Celami Zasięgowego Modelu Planowania Magazynów (ZMPM) są:

  • stworzenie nowego standardu zasięgu magazynów, wskazania na efektywność kampanii prasowych,
  • urealnienie wskaźników zasięgowych poprzez powiązanie ich ze sprzedażą,
  • ujęcie zwyczajów czytelniczych w badaniu oraz w konstrukcji wskaźników,
  • stworzenie GRP opartego na kontakcie z reklamą, a nie tylko na zasięgu nośnika,
  • pokazanie prasy jako medium zapewniającego częstotliwość efektywną, generowaną również przez kolejne odsłony jednej emisji reklamy.

Przygotowany przez Wydawnictwo Bauer Zasięgowy Model Planowania Magazynów jest realizowany przy wsparciu:

  • Group M – największej grupy negocjacyjnej w Polsce,
  • Kantar Millward Brown – uznanej instytucji badawczej.

Wynik badań, realizowanych metodą kwestionariuszową oraz za pomocą Eyetrackera, składa się z dwóch nowych wskaźników:

  • ReachNet – mierzy zasięg magazynu poprzez przemnożenie sprzedaży egzemplarzowej przez liczbę czytelników na egzemplarz; uwzględnia także parametr przejrzenia magazynu,
  • adGRP – wskazuje liczbę odsłon reklamy w kampanii.

Przeprowadziliśmy to badanie własnym staraniem i kosztem dla 100 tytułów prasowych, nie zawężając go do pism wydawanych przez Bauera.

Inicjatywa badawcza Wydawnictwa Bauer ma charakter otwarty. Wydawnictwo jest przekonane, że nowe badania dowartościują rynek magazynów jako kategorii i przywrócą temu medium miano skutecznego i policzalnego.