Bauer zyskuje czytelników niemal we wszystkich segmentach