BELLA – WYSOKA SPRZEDAŻ PIERWSZYCH NUMERÓW NOWEGO TYGODNIKA