Alicje 2004 – trzynasta edycja nagrody Twojego STYLU
28.01.2005

Laureatami Alicji 2004 - nagrody Twojego STYLU za innowacje i usługi finansowe najbardziej przyjazne społeczeństwu i korzystne dla budżetów gospodarstw domowych są, w porządku alfabetycznym:

- Bank Pocztowy za konto pocztowe Nestor
- Expander za doradztwo i pośrednictwo finansowe
- Kredyt Bank za karty płatnicze z mikroprocesorem

Alicję 2004 jako nagrodę specjalną Twojego STYLU za osiągnięcia wywierające korzystny wpływ na życie społeczeństwa otrzymuje Minister skarbu państwa za ofertę publiczną PKO Banku Polskiego.

Doroczne nagrody Twojego STYLU zostały przyznane już po raz
trzynasty. Alicja jest najstarszą w Polsce i wyjątkową w świecie nagrodą konsumencką dla instytucji związanych z obsługą finansów osobistych. W imieniu Twojego STYLU laureatów wyłania niezależne Jury. Obecnie jego pracami kieruje dr Hanna Gronkiewicz - Waltz, do niedawna wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (European Bank for Reconstruction and Development) w Londynie, poprzednio prezes Narodowego Banku Polskiego. Wcześniej przewodnictwo Jury sprawowali kolejno prof. Leszek Balcerowicz i prof. Marek Belka.

Bank Pocztowy, w oparciu o placówki pocztowe i listonoszy, oferuje proste, nowoczesne, wielofunkcyjne i tanie konto pocztowe Nestor usługą adresowane w pierwszej kolejności do emerytów i rencistów.

Expander edukuje, doradza i pośredniczy na rynku usług finansowych, ułatwiając klientom wybór najkorzystniejszych i najtańszych rozwiązań.

Kredyt Bank jest na polskim rynku pionierem kart płatniczych z mikroprocesorem, gwarantujących większe bezpieczeństwo transakcji i szersze zastosowanie kart.

Minister skarbu państwa przeprowadził korzystną dla społeczeństwa, budżetu i gospodarki narodowej ofertę publiczną PKO Banku Polskiego , pierwszą od lat ofertę publiczną dużej spółki.
«