BAUER PROWADZI
02.11.2005


W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku Wydawnictwo Bauer odnotowało największą dynamikę wzrostu przychodów reklamowych spośród czterech największych wydawców magazynów w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Przychody wzrosły aż o 23%.

Przychody reklamowe Wydawnictwa Bauer przekroczyły 175 mln złotych , co po raz kolejny plasuje nasze wydawnictwo na pierwszym miejscu wśród wszystkich wydawców magazynów.

Źródło: Expert Monitor, przychody wg cenników, bez autopromocji, z reklamą specjalną.
«