BAUER Z SUKCESEM SPRZEDAJE MIESIĘCZNIKI
13.01.2009

W październiku ub. roku 7 miesięczników Wydawnictwa Bauer odnotowało wzrost sprzedaży.

Rośnie czytelnictwo i przychody ze sprzedaży magazynów młodzieżowych.

Twist
Znacznie wzrosło rozpowszechnianie płatne razem magazynu TWIST - w październiku 2008 rozpowszechnianie płatne razem wyniosło blisko 196 tys. egzemplarzy. Dynamika rozpowszechniania wyniosła blisko 29% w stosunku do października 2007.


Mam dziecko
W okresie styczeń-październik 2008 rozpowszechnianie płatne razem wyniosło ponad 95 tys. egzemplarzy. Dynamika rozpowszechniania wyniosła blisko 9% w stosunku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Fun Club
W okresie styczeń-październik 2008 rozpowszechnianie płatne razem wyniosło ponad 128 tys. egzemplarzy. Dynamika rozpowszechniania wyniosła ponad 9% w stosunku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

CD Action
W okresie styczeń-październik 2008 rozpowszechnianie płatne razem wyniosło ponad 98 tys. egzemplarzy. Dynamika rozpowszechniania wyniosła blisko 4% w stosunku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.


Świat Kobiety
W okresie styczeń-październik 2008 rozpowszechnianie płatne razem wyniosło 457 tys. egzemplarzy. Dynamika rozpowszechniania wyniosła blisko 3% w stosunku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Pani
W okresie styczeń-październik 2008 rozpowszechnianie płatne razem wyniosło ponad 107 tys. egzemplarzy. Dynamika rozpowszechniania wyniosła blisko 2% w stosunku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Twój Styl
W okresie styczeń-październik 2008 rozpowszechnianie płatne razem wyniosło ponad 253 tys. egzemplarzy. Dynamika rozpowszechniania wyniosła blisko 0,03% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.


Ponadto, segment młodzieżowy Wydawnictwa zanotował także bardzo dobre wyniki przychodów ze sprzedaży i czytelnictwa.

W okresie styczeń-listopad 2008 przychody reklamowe Fun Clubu wyniosły blisko 1,2 mln złotych. Dynamika przychodów wyniosła 23,3% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W okresie styczeń-listopad 2008 przychody reklamowe Twista wyniosły blisko 3,7 mln złotych. Dynamika przychodów wyniosła 9% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W okresie grudzień 2007-listopad 2008 czytelnictwo miesięcznika Twist osiągnęło poziom 347 tys. osób.

W okresie grudzień 2007-listopad 2008 czytelnictwo miesięcznika Fun Club osiągnęło poziom 125 tys. osób i wzrosło o 20,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.Źródło:
ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, X 2007 i X 2008; średnie za I-X 2007 i I-X 2008
Expert Monitor, reklama brandowa, I-XI 2007, I-XI 2008
PBC, General MillwardBrown SMG/KRC, fale: grudzień 2006 - listopad 2007, grudzień 2007 - listopad 2008, GC: 15+, wskaźnik CPW«